Volymkapacitetsomvandling av torra och flytande enheter till motsvarande enhetsmått.