Vitt rismjöl L till Cal-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.