Vitt rismjöl kg - kilo till g kolhydratomvandlare för kulinarisk undervisning och kost.