Vitt rismjöl 100g till kJ omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.