Vitt rismjöl 100g till g kolhydratomvandlare för kulinarisk undervisning och kost.