Vitt Medium Rice 100g till tolä omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.