White Long Rice tolä till g-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.