White Long Rice pt UK till g-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.