White Long Rice kg - kilo till L omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.