White Long Rice kg - kilo till gal omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.