White Long Rice fl-oz till tolä-omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.