Vitt Basmatiris g till tolä-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.