Vitt basmatiris 100g till fl oz omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.