White Medium Rice oz till tolä omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.