White Medium Rice dcl - deci to g converter för kulinarisk undervisning och kost.