Wild Rice g till tolä omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.