Vetemjöl kg - kilo till g prot. omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.