Vetemjöl bsh, bu till kg - kilo omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.