Vattenmätkopp US till gal omvandlare för kulinarisk bakning och diet.