Vattenmätkopp U.K. till g-omvandlare för kulinarisk bakning och diet.