Vanligt mjöl (PF) Vit kcal till g-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.