Vanligt mjöl (PF) Vit 100g till g kolhydratomvandlare för kulinarisk undervisning och diet.