Ugnen använder värme som ventileras in från eldstaden nedan