Teffmjöl 100g till kopp 250 ml omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.