Smör L till 100g omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.