Smör g till kopp Au. omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.