Smör 100g till msk omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.