Smör 100g till ml omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.