Smör 100g till fl-oz omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.