Smör 1/2 stick till msk omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.