Skäl att använda lera istället för eldfast cement?