Self Raising Flour (SRF) msk till g kolhydratomvandlare för kulinarisk undervisning och kost.