Re: Gamla trasiga tegelstenar, sand & firleraslam som isolering mellan eldsten och platta?