Rökkanal och varmluftspassage. Hur breda och djupa är de?