Rågmjöl g till Au. koppomvandlare för kulinarisk undervisning och kost.