Konvertera fluid ounces US fl oz till droppar vattendroppe - gtt SI volym och kapacitet för kulinarisk praxis