Konvertera ton/år till m3/sek - ton (vattenmassa) per år till kubikmeter per sekund