Konvertera s cf atm till l atm - kubikfot atmosfär till liter-atmosfär