Konvertera pints U.K. pt Imperial till kubikmillimeter cu mm - mm3 volym och kapacitet för kulinarisk praxis