Konvertera N m/s till atm cfm - Newtonmeter per sekund till atmosfärens kubikfot/minut