Konvertera milliliter ml till liter l volym och kapacitet för kulinarisk praktik