Konvertera m3/d till L/sek - kubikmeter per dag till liter per sekund