Konvertera mängder av vegetabilisk olja, palmkärna