Konvertera mängder johannesbrödmjöl (naturligt rått, johannesbrödpulver)