Konvertera mängder grädde, vätska, hälften plus hälften