Konvertera mängder fläsk, färskt, rygg, mittrygg (kotletter), med ben, separerbart magert plus fett, kokt, stekt