Konvertera mängder av fisk, tonfisk, lätt, konserverad mat i vatten, avrunna fasta ämnen