Konvertera långa ton långa tn till ton metriska t vikt och massa för kulinarisk praxis