Konvertera kubikfot cu ft - ft3 till droppar vattendroppe - gtt SI volym och kapacitet för kulinarisk praktik