Konvertera kubikcentimeter cm3 - cc till gallons U.K. gal volym och kapacitet för kulinarisk praxis